ระบบ e-office ได้ย้าย URL ใหม่ เป็น


http://eoffice.officefscct.com/

คลิกที่นี้